قوانین سیستم تبادل ترافیک تی بنر


1. به ازای هر کلیک صحیح، یک کلیک صحیح برای شما فرستاده می شود.

2. تشویق بازدیدکنندگان برای کلیک بروی بنرها بر خلاف قوانین است

3. فقط بازدید کننده های ایرانی در نظر گرفته می شوند.

4. هر ip در 24 ساعت فقط یکبار شمرده می شود.

5. قرار دادن کد بنرها در iframe بر خلاف قوانین است.

          6. در صورت انجام تخلف، هم حساب کاربری و هم سایت متخلف در سیستم مسدود می شوند و دیگر امکان نمایش و تبادل بنر را ندارند.


تبلیغات